Porazol – lek na całe zło

[…] Inną diagnozę współczesnej kondycji społecznej stawia Grupa Zapora w zaproponowanej przez siebie chorobie społeczno-behawioralnej „porkemia” (od hiszpańskiego porque), której objawami są „nieustannie nasuwające się choremu niewygodne pytania, a także nieumiarkowane pragnienie zadawania pytań bez odpowiedzi. Chorzy uskarżają się ponadto na porywczość, częste powodowanie nieporozumień́ i udział w sytuacjach spornych, oportunizm (który częstokroć powoduje konieczność deportacji), skłonność do udzielania porannych porad. Grupa Zapora w walce z porkemią proponuje Porazol – lek na całe zło (100% cięty por), który oferowany był widzom w szpitalnej aptece i laboratorium prowadzonym przez przedstawicielki handlowe. Działanie i instalacja żartobliwie komentuje współczesną lekomanię oraz poszukiwanie cudownych rozwiązań na współczesne bolączki w neoliberalnej logice reklamy, konkurencyjności i próbach kapitalizowania niepokoi społecznych. […]

Małgorzata Miśniakiewicz, Utajone, [w:] Przegląd Sztuki SURVIVAL 17. Katalog, Wrocław 2019, s. 60-61.

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności