[sala główna synagogi]

kurator: Piotr Stasiowski

W synagodze, w centralnym miejscu sali modlitewnej, artyści z Pawilonu Stabilnej Formy ustawili wspólną instalację, na którą złożył się film Tomka Kozaka O wzniosłości, granitowe krzesło przypominające kształtem monumentalną architekturę Alberta Speera oraz rozlegający się w całej przestrzeni śpiew szczygła. Według apokryfów, szczygieł wyjął cierń z korony Chrystusa wiszącego na krzyżu, jego motyw jest łączony z Pasją. W klasycyzującym gmachu synagogi, zbudowanym według projektu Karla Ferdinanda Langhansa w 1829 roku, można odnaleźć resztki dawnej świetności – projekt Pawilonu Stabilnej Formy miał za zadanie dodatkowo podnieść wzniosłość tego miejsca za pomocą subwersywnych cytatów innej proweniencji kulturowej czy politycznej.

> Piotr Stasiowski

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności