Fantomy

Praca odnosi się do zjawiska nieustannego wypierania przez postęp technologiczny znanych od wieków, tradycyjnych narzędzi w procesie zdominowanej przez maszyny, współczesnej produkcji dóbr materialnych.
Fantomy to komentarz do tej tendencji. Podobnie jak w paleontologii mamy do czynienia z ewidencją skamieniałości mówiącą o minionych czasach, tak samo spreparowane ślady po narzędziach, utworzone na grubej warstwie kurzu, rejestrują zapis przeszłości fabrycznej wytwórczości.
Do stworzenia śladów-negatywów posłużyły narzędzia zastane w hali FAT-u, które zostały potraktowane jak szablon-matryca. Dodatkowym aspektem pracy jest jej efemeryczny charakter: w czasie kilkudniowej ekspozycji instalacja wykonana z kurzu w naturalny sposób ulegała zatarciu, definitywnie zamykając proces odchodzenia w niebyt.

 

fot. Olga Jasnowska

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności