_iillll/ll llllh__l//

  • instalacja dźwiękowa
  • dźwięk emitowany kierunkowo, partytura w rozproszeniu, materiał pochodzenia roślinnego, rysunek

___\\/> jeszcze jest tak\| że gdy wygląda się przez okno_ łatwo wzrokiem odnaleźć drzewa

/jak tu\\_ i trawy / //’ich ciała_ciągle w ruchu /jak nasze\\ /< walczą __ _ zmuszone są\|coraz zacieklej /\ o zachowanie prawidłowych funkcji życiowych_ o pion|_/i przepływ

___/||i/\_ |I\walka drzew z wiatrem_/”|\traw z suszą Il| wciąż __\II| mimo coraz

częstszych wichur/\/l coraz mniej regularnych opadów deszczu /| wydaje się ‘”naturalna,’’/|i jest chyba nieoczywista /<  Il  _niemal niewidoczna_|_wiele dzieje się wewnątrz \// w ciele\\_  /to napięcie_ _by_być jak najdłużej żywym _-I/i jak najżywiej być/_/|tak nam znane|’\

_w urwanym westchnieniu__ przyspieszonym pulsie’,_,’_”_i skurczu żołądka___/

>_tu przejawia się |/’w chrzęstach,,I|_ pod naporem sił |,’/trzaskach \_\poddawania się temperaturze _|w ll pustych uderzeniach|I przegranych bitew __||i/ skrzypnięciach,,’ |oporu|__|_ /___   w ciszy ________| iiii w_’’lekkim l, szeleście zwycięstw |ll| ,/,,

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności