AAA Cargo, 2017

Autorzy Solveig Suess
Gatunek Wideo
Edycja Survival 18

AAA Cargo to esej-dokument o Nowym Jedwabnym Szlaku. Nagranie śledzi powstawanie infrastruktury i handlu na skalę globalną oraz rozwój sieci dystrybucji, które obejmują coraz rozleglejsze regiony między Chinami a Europą. Obszary geograficzne leżące na szlaku do zachodnich Chin są przekształcane pod kątem logistycznego ruchu, ułatwiając przepływ kapitału i handel. Zmapowane przy pomocy materiałów filmowych, wywiadów, nagrań terenowych i znalezionych filmów WeChat wysiłki rządu zmierzające do zwiększenia efektywności wymiany handlowej zderzają się z przekraczającą człowieczą skalę choreografią piasku, ludzi i towarów. Podążamy za „paralogistykami” – przedstawicielami nowego pokolenia prekariatu, którzy hakują infrastrukturalną przestrzeń za pomocą międzynarodowej sieci powiązań guanxi i długodystansowych przyjaźni. Wzburzone przez zachodnie wiatry piaski pustyni zasypują drogi i linie kolejowe, czasami pochłaniając całe miasta. Kiedy zmysły tracą orientację, ciała i krajobrazy stają się ruchome. Budowa Nowego Jedwabnego Szlaku pełna jest trudnej pamięci o pracy fizycznej i wydobywaniu. Ten film skupia się na materialnych kolizjach i kulturowych produktach ubocznych powstałych w wyniku technologicznego postępu i handlu w globalnej skali. Przemieszczając się na wschód, z Urumczi do Lanzhou New Area, AAA Cargo śledzi transnarodowy ruch i sposoby życia idące na przekór wykalkulowanemu funkcjonowaniu, osadzające światy w innych układach i możliwościach.

 

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności