Beauty Makers

Autorzy Agata Wieczorek
Gatunek Fotografia   Wideo
Edycja Survival 17

[…] Kolejne domykające prezentację na pierwszym piętrze prace skupiają się na marzeniach, fantazjach i wizjach przyszłości. Agata Wieczorek pracę Beauty Makers poświęciła tematowi female masking – relatywnie nowej praktyce, w której przeważnie heteroseksualni mężczyźni zakładają silikonowe maski lub całopostaciowe przebrania, dzięki którym przekształcają się w swoje kobiece alter ego. Female maskers bardzo rzadko pokazują się przebrani publicznie i funkcjonują tak głównie w prywatnych przestrzeniach lub dedykowanych grupach internetowych. Kluczową ideą jest dwoistość ludzkiej natury i przekonanie, że człowiek zawiera w sobie dwie płcie. Maska staje się zatem medium pozwalającym wyrazić́ i doświadczyć́ „drugiej” kobiecej natury, nie rezygnując jednocześnie z natywnej, męskiej tożsamości. Wieczorek, dzięki współpracy z członkami tej subkultury, pokazuje alternatywny świat, w którym identyfikacja i przyjemność opierają się dychotomicznej logice, pozostawiając miejsce dla niebinarnych i płynnych tożsamości. Beauty makers wskazuje na emancypacyjny i rewolucyjny potencjał ukrytych pragnień i fetyszy, rozpoznając w nienormatywności konstruktywną alternatywę i szansę na przyszłość. […]

Małgorzata Miśniakiewicz, Utajone, [w:] Przegląd Sztuki SURVIVAL 17. Katalog, Wrocław 2019, s. 72-73.

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności