Bez tytułu

Scena Dźwiękowa

[…] Zupełnie odwrotną logikę działania przyjęli anonimowi twórcy, którzy bez uprzedzenia i w sekrecie zamontowali swoją instalację w jednej z sal. Artyści – Paweł Kreis i Michał Michałczak – ujawnili się dopiero w trakcie festiwalu. Obiekt-generator w kształcie dodekahedronu z 12 głośnikami emitował biały szum przez kolejne, losowo wybrane głośniki, które promieniowały dźwięk w każdą stronę pomieszczenia. Wysyłany biały szum – rodzaj szumu akustycznego o całkowicie płaskim widmie, czyli rozkładzie natężenia składowych dźwięku – w każdym miejscu przestrzeni odbierany był inaczej, co wynikało ze zmiany lokalizacji i kierunkowości źródła dźwięku (pojedynczych głośników w dodekahedronie). Kreis i Michałczak zaproponowali sytuację, w której to przestrzeń i odbiorca stawali się kompozytorem – każdorazowo kształtowali odbierany dźwięk – natomiast sam obiekt był jedynie incytatorem. Doświadczenie potęgowała wyznaczająca stroboskopowy rytm migająca lampa, która jednocześnie wabiła zwiedzających do nieuwzględnionej w planach partyzanckiej interwencji. […]

Małgorzata Miśniakiewicz, Utajone, [w:] Przegląd Sztuki SURVIVAL 17. Katalog, Wrocław 2019, s. 62-63.

 

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności