Biblia Lutra

Autorzy Tomasz Fronczek
Gatunek Instalacja
Edycja Survival 16

czyta: Marcin Sztabiński, aktor Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy

Praca Tomka Fronczka opisuje, w jaki sposób Reformacja i przekład Pisma Świętego z łaciny na język niemiecki (jakiego dokonał Marcin Luter w I połowie XVI wieku) wpłynęły na rozwój i świadomość narodów niemieckich, a co za tym idzie – na rozwój kapitalizmu. „Przez ostatnie pół roku brałem udział w digitalizacji starodruków w Bibliotece Archidiecezjalnej na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu. Pośród książek odnalazłem jedno z najstarszych wydań kompletnej Biblii Lutra w języku niemieckim z 1535 roku. Przekład Biblii wraz z wynalazkiem druku, a więc możliwościami rozpowszechnienia, przyczynił się do wzrostu świadomości religijnej i językowej społeczeństwa, wpłynął zasadniczo na sytuację polityczną w Świętym Cesarstwie. Następnie przyczynił się do rozwoju protestantyzmu, który etosem pracy uprawomocnił dostatek wiernych, a nie tylko elit i kleru w świecie doczesnym. Słowiański u zarania Presslaw, już od średniowiecza był miastem styku kultur językowych i religijnych. Bliskie związki z Wittenbergą spowodowały szybkie przenikanie idei reformacyjnych na Śląsk, czemu sprzyjała postępująca germanizacja. Proces utrwaliło przejęcie tej prowincji katolickich Habsburgów przez ewangelickie Prusy w połowie XVIII wieku. Wraz z bogatym Schlesien, Prusy, a później Niemcy stają się w wieku „pary i maszyny” potęgą europejską. W sprzyjającym okresie (protestancka) rodzina Wallenberg- Pachalych osiedla się w Breslau, stawia pałac i prowadzi swój bank…” T.F. Ręcznie wykonany przez artystę, wielkoformatowy rysunek pierwszej strony Biblii Lutra dopełniony zostaje ścieżką audio – wyrecytowanym tekstem piosenki Jacka Kaczmarskiego pt. Marcin Luter.

 

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności