Dehumanizacja

Dehumanizacja jednostki (a więc jej uprzedmiotowienie, pozbawienie cech ludzkich) jest zjawiskiem bardzo mocno obecnym we współczesnym świecie – przede wszystkim w reklamie i marketingu, bywa także, że w życiu codziennym.
Artystka nieprzypadkowo decyduje się na wybór medium, jakim jest performans. Jest to bowiem dziedzina, w której uprzedmiotowienie ciała artysty jest oczywistą praktyką. Zamykając się w ciasnej celi, Martyna Woźnica dehumanizuje samą siebie. Stawia się, na równi ze zwierzęciem zamkniętym w klatce, w roli obiektu oglądanego dla rozrywki. Praca podejmuje temat popełniania „czynów zabronionych” na samym sobie – pyta o to, kiedy uprzedmiotowienie własnego ciała narusza niebezpieczną granicę.
Czy współcześnie w ogóle tę granicę dostrzegamy? Gdzie ona przebiega? I czy nie stanowi jej samo przyzwolenie na uprzedmiotowienie jednostki w niektórych obszarach życia?

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności