Deszcz

[wąskie przejście przy podwórku z piaskownicą]

kurator: Kaja Pawełek

W wąskim przejściu między kamienicami i podwórkami pojawiły się białe woskowe kałuże, tworzące minimalistyczną instalację Aleksandry Went i Alicji Karskiej. W sytuacji konfrontacji z widzami – zmuszonymi do przejścia obok, czy wręcz przez zastygłe formy – wyodrębniona z miejskiej przestrzeni lokalizacja zapewniała jednocześnie bezpośrednią, niemal intymną relację z publicznością. Kontrastujące z szarym betonowym podłożem obiekty z jednej strony zwracały uwagę organiczną formą, przypominającą rzeczywiste kałuże czy przeskalowane krople. Purystyczna biel wosku stwarzała jednak natychmiastowy dysonans, wprowadzając element sztuczny, budujący dystans wobec naturalnej, znajomej formy. Tytuł pracy, sugerujący konkretne skojarzenia, kierował wyobraźnię widzów bardziej ku figuratywnemu obrazowi niż zamykał ją w abstrakcyjnej, samoistnej formie. Jednocześnie wykorzystany materiał otwierał kolejne obszary interpretacji – w kontekście Dzielnicy Czterech Świątyń – obejmujące choćby asocjacje z woskiem z wotywnych świec, zastygłym na kościelnej posadzce. Utrwalone krople czy też kałuże gładko zastygłe na chodniku wiążą się również z przeniesieniem tego, co zazwyczaj w mieście poddawane jest procesowi zachowywania – budynków, ulic, „twardej” historycznej materii – na „miękkie”, nietrwałe i krótkotrwałe stany – pojawiające się i znikające z miejskiego pejzażu.  

> Kaja Pawełek

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności