Dyskretny urok zła

Autorzy Mira Boczniowicz
Gatunek Instalacja
Edycja Survival 13

Na pracę Miry Boczniowicz składają się fotograficzny portret i jego dźwiękowy opis. Nagranie lektora jest komentarzem, dźwiękową notką z oględzin twarzy/ciała/obrazu. Obydwie formy są cytatem zaczerpniętym z życia. Po kilku latach zdarzenie,  które rzeczywiście miało miejsce, stało się podstawą do stworzenia dzieła sztuki, w  którym połączenie obrazu i dźwięku opisuje obrażenia ludzkiego ciała.
Znamiona czynu ujęte zostały w instalację poruszającą temat przemocy wobec drugiej osoby, często niesłusznie przemilczany. Praca odnosi się do wzorców brutalnego traktowania Innego,  które są zjawiskiem kulturowym, elementem społecznego formatowania. To rodzaj sprawowania władzy, silna potrzeba podporządkowania i stosowania tresury wobec drugiego człowieka.
Praca stawia pytanie,  które analizował Erich Fromm: „Miłość czy agresja?”. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego za pobicie, w  którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 par. 1 kk /ciężki uszczerbek/ lub w art. 157 par. 1 kk /średni uszczerbek/, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności