(POTENCJALNIE) ZABRONIONE – podsumowanie warsztatów

> Mateusz Kazula, Hubert Kielan

 

W trakcie prac warsztatowych wybraliśmy dwie lokalizacje: mały skwer między ulicą Szewską a Świdnicką oraz wnętrze dużego kwartału kamienic na Nadodrzu. Spróbowaliśmy wirtualnie zbadać je pod kątem występowania czynów (teoretycznie) uznawanych za zabronione. Potencjalną przynależność do kategorii aktywności dozwolonych czy nielegalnych ocenialiśmy subiektywnie, na podstawie własnych spontanicznych odczuć. Analizowane przestrzenie podzieliliśmy na mniejsze sekcje. Każdą z nich ocenialiśmy w skali od 1 do 5 pod kątem ewentualnych, „technicznych” możliwości wykonania danego czynu oraz atrakcyjności otoczenia dla jego realizacji.

Dane zbieraliśmy w arkuszach kalkulacyjnych, a szeregi liczb wykorzystaliśmy do stworzenia komputerowych symulacji. Przedstawiają one wyobrażone mapy przestępstw i wykroczeń, które (potencjalnie) mogłyby zaistnieć w tych lokacjach.

Każdy z nas mógł się dopuścić jednego ze wskazanych wybryków w przeszłości. Okazja czy potrzeba czynią nas takimi samymi. Jednak różnice w naszym spojrzeniu uświadamiają płynność w postrzeganiu tego, co uznajemy za dopuszczalne lub karygodne. Był to rodzaj abstrakcyjnego ćwiczenia przy użyciu programów fizycznego modelowania zachowań społecznych, które przefiltrowaliśmy przez literę prawa oraz własne porządki etyczne i moralne.

 

fot. Olga Jaskowska

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności