Internowani

ze zbiorów prof. Grzegorza Zyndwalewicza

 

Sekcja prezentująca prace artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu (dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych), wykonanych w więzieniu podczas internowania.

Podczas pierwszej wizyty w opuszczonym budynku dawnych Koszar Oddziałów  Prewencji Policji odnaleźliśmy dwa porzucone obiekty, będące pozostałością po obecności milicji i oddziałów ZOMO.
Jeden z nich to monumentalny, amatorsko namalowany obraz przedstawiający szpaler milicjantów, stojących w bojowym szyku na tle rozległej łąki. Drugi to znaleziony w jednej z cel dawnego aresztu, wykonany z metalu napis: „Pamiętaj, że jesteś funkcjonariuszem ZOMO, a to zobowiązuje”.
To niecodzienne odkrycie zainspirowało nas do stworzenia opozycyjnej dla tych artefaktów sekcji, która tytułowe „czyny zabronione” opisuje z perspektywy artystów osadzonych w więzieniu w czasie stanu wojennego. Internowanie artystów nastąpiło w ramach akcji milicji o kryptonimie KOS (Kultura – Oświata – Studenci), mającej na celu pacyfikację wyższych uczelni Wrocławia. Podczas wprowadzania stanu wojennego internowano jedenastu pracowników dydaktycznych i studentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Sekcja Internowani powstała w oparciu o archiwum Zbigniewa Janiszewskiego i profesora Grzegorza Zyndwalewicza, malarza i pedagoga wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prezentowane obiekty mają wartość historyczną – część z nich to rysunki i grafiki wykonane przez artystów związanych z Akademią (wówczas PWSSP) podczas ich pobytu w więzieniu, inne, takie jak listy, fotografie, dokumenty milicyjne, stanowią zapis tamtych czasów i wydarzeń.

 

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności