Katalog

Wydawca katalogu
Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław
fundacja@arttransparent.org
www.arttransparent.org

Redakcja
Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Anna Stec

Autorzy tekstów
Michał Bieniek, Daniel Brożek, Jacek Dehnel, Marta Dziedziniewicz, Łukasz Huculak, Anna Kołodziejczyk, Ewa Pluta, Adriana Prodeus, Anna Stec, Andrzej Wasilewski

Korekta
Aleksandra Zoń

Tłumaczenie
Karol Waniek

Projekt graficzny
Łukasz Paluch, AnoMalia art studio

Fotografie
Małgorzata Kujda
oraz Wojciech Chrubasik, Jagoda Dobecka, Paweł Hawrylak, Konsortium, Krzysztof Latarowski, Frank Peter, Natalia Torbiarczyk

Edycja zdjęć, przygotowanie do druku
Justyna Fedec

Katalog złożony krojem pisma
Akzidenz-Grotesk, Meta Serif

Druk
Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler
© Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej 2018

ISBN: 978-83-940714-7-9

Nakład
300 egz.

Publikacja jest współfinansowana ze środków finansowych Gminy Wrocław, z dotacji von Wallenberg’sche Familienstiftung oraz ze środków zebranych podczas akcji crowdfundingowej i fundrisingowej #WspólnyKapitał.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności