Das Israelitische Krankenhaus zu Breslau / fotografie archiwalne

Das Israelitische Krankenhaus zu Breslau / Hohenzollernstrasse 96
Szpital Kolejowy we Wrocławiu / aleja Wiśniowa 36