katalog

wydawca katalogu

Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław
fundacja@arttransparent.org
www.arttransparent.org

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław
www.asp.wroc.pl

Redakcja
Michał Bieniek

Autorzy tekstów
Ewa Pluta, Małgorzata Miśniakiewicz, Michał Bieniek

Korekta
Aleksandra Zoń

Tłumaczenie
Karol Waniek

Projekt graficzny
Łukasz Paluch, AnoMalia art studio

Fotografie
Małgorzata Kujda oraz Jerzy Wypych

Edycja zdjęć, przygotowanie do druku
Peter Kreibich

Katalog złożony krojem pisma
Meta Serif, Simplon

Druk
ARTiS Poligrafia s.c.

© Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej 2019
ISBN 978-83-940714-8-6

© Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu 2019
ISBN 978-83-66321-18-2

Nakład
500 egz.

Publikacja współfinansowana ze środków Gminy Wrocław oraz Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności