katalog

wydawcy katalogu

Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław
fundacja@arttransparent.org
www.arttransparent.org

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław
www.asp.wroc.pl

redakcja
Ewa Pluta

koordynacja
Małgorzata Sobolewska

autorzy tekstów
Michał Bieniek, Piotr Jakub Fereński, Ewa Pluta, Magda Heydel, Daniel Brożek, Małgorzata Miśniakiewicz, Anna Kołodziejczyk, Karolina Bieniek

korekta:
Agnieszka Langer, Aleksandra Zoń

tłumaczenie:
Karol Waniek

projekt graficzny
Łukasz Paluch, AnoMalia art studio

fotografie
Małgorzata Kujda
oraz | and Jerzy Wypych

edycja zdjęć, przygotowanie do druku
Justyna Fedec

katalog złożony krojem pisma
Janus, Univers Next

druk
Artis Poligrafia, Toruń

© Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej 2020
ISBN 978-83-940714-9-3

© Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu 2020
ISBN 978-83-66321-43-4

nakład
300 egz.

 

Publikacja jest współfinansowana ze środków Gminy Wrocław oraz Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu | This publication has been co-financed by the Municipality of Wrocław and the E. Geppert Academy of Art and Design in Wrocław

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności