partnerzy

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które umożliwiły organizację 18. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL:

Miasto Wrocław
Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia
Bartłomiej Świerczewski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
Jerzy Pietraszek, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego
Radosław Michalski, Dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki
Maja Kowalska-Komar, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego, Stanowisko ds. Muzeów


Dziękujemy partnerom i współpracownikom, a w szczególności:

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu | E. Geppert Academy of Art and Design in Wrocław:
prof. Piotr Kielan, JM Rektor (kadencje 2012–16, 2016–20)
prof. Wojciech Pukocz, JM Rektor (kadencja 2020–24)
Anna Czajka, Kierownik Sekcji Projektów

MPWiK SA
Witold Ziomek, Prezes Zarządu MPWiK SA
Marcin Garcarz, Wiceprezes Zarządu
Barbara Zielińska-Mordarska, Menedżerka Działu Komunikacji Społecznej
Małgorzata Szafran, Estera Zuzel, Dział Komunikacji Społecznej
Piotr Fura, Lider w Zakładzie Eksploatacji Sieci
Rafał Staszczak, Koordynator w Obszarze HR i Usług Wsparcia
Jerzy Zarówny, Menedżer Działu Utrzymania Ruchu
Marek Stanek, Mistrz w Dziale Utrzymania Ruchu
Zbigniew Kania, Inspektor w Dziale Bezpieczeństwa
Dariusz Wojtusik, Starszy referent w Dziale Bezpieczeństwa
Tomasz Dyjeciński, Specjalista ds. BHP

Muzeum Miejskie Wrocławia

Fundacja Katarynka


Dziękujemy wszystkim wolontariuszom:

Aleksandra Antoszczuk, Aleksandra Gajewska, Alicja Szpakowska, Andrzej Szczęśniak, Anna Pers, Ehssan Chameiy, Eliza Zielińska, Eryk Rybczyński, Ewelina Jatczak, Hanna Płuska, Hanna Wis, Karolina Kalisz, Karolina Krautforst, Karolina Wojciechowska, Katarzyna Ćwikła, Kinga Konieczna, Magdalena Koktysz, Małgorzata Kupniewska, Małgorzata Mynte, Marcin Czerwiński, Olga Zaczyńska, Patrycja Śnieć, Paulina Tomaszewska, Paweł Drąszcz, Zuzanna Lesisz


Sfinansowano ze środków:

Gmina Wrocław, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności