PERFORMANS rozproszony po terenie Przeglądu | Kamil Kak, Strefa Wolna