SURVIVAL. Przegląd Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach 2006

> Galeria !Sputnik , Fundacja Art Transparent
organizatorzy

 

Czwarta edycja Przeglądu SURVIVAL na Dworcu Głównym we Wrocławiu stworzyła odbiorcom sztuki wyjątkowe warunki do konfrontacji z działaniami artystów. Ingerencje twórców przekształciły to miejsce, pozostawiając w percepcji odwiedzających ślad zaistnienia czegoś niemożliwego. To największa zdobycz SURVIVALU 4 – przekształcenie funkcji dworca kolejowego, zaistnienie w jego niegościnnej przestrzeni idei dzielenia się z innymi swoim życiem, swoimi przemyśleniami, wzajemnego komunikowania się na najgłębszym poziomie. Na propozycje tegorocznego Przeglądu złożyły się działania, reprezentujące niemal wszystkie współczesne środki wyrazu.

Organizatorzy Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL dziękują ludziom, instytucjom i firmom zaangażowanym w tworzenie IV edycji przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania należą się Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panu Kazimierzowi Michałowi Ujazdowskiemu, za wsparcie i patronat, którego udzielił Przeglądowi. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz patronat Marszałka, Pana Pawła Wróblewskiego.

Składamy podziękowania za patronat i pomoc jaką udzielił nam JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, prof. Jacek Szewczyk. Serdecznie dziękujemy pracownikom i studentom ASP we Wrocławiu, za zaangażowanie i przychylność projektowi.

Pragniemy podziękować firmie PPM „Jafra” za nieustające zaangażowanie i wsparcie, bez którego nie mogłaby się odbyć żadna z edycji SURVIVALU. Osobne podziękowania należą się dyrekcji Spółki PKP S.A. we Wrocławiu za udostępnienie przestrzeni Dworca, otwartość i wyrozumiałość. Dziękujemy również firmie „Juwentus” za zainteresowanie projektem, profesjonalną ochronę i cierpliwość.

Serdecznie dziękujemy wszystkim artystom, których projekty złożyły się na IV edycję Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL — to właśnie one decydują o charakterze Przeglądu. Jesteśmy wdzięczni wolontariuszom, którzy bezinteresownie angażowali swój czas i umiejętności. Wyrazy szczerej wdzięczności składamy survivalowej publiczności.

Dziękujemy wreszcie Wiceprezydentowi Miasta Wrocławia, Panu Jarosławowi Obremskiemu oraz Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Miasta Wrocławia, Panu Jarosławowi Brodzie, za istotne wsparcie, którego efektem jest ten katalog.

 

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności