Partnerzy

Organizatorzy Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL dziękują osobom i instytucjom, których przychylność umożliwiła zrealizowanie piątej edycji przedsięwzięcia:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pan Kazimierz Michał Ujazdowski (Minister Kultury)

Urząd Miejski Miasta Wrocław
pan Jarosław Obremski (Wiceprezydent Miasta)
pan Jarosław Broda (Dyrektor Wydziału Kultury)
pan Marcin Frąckiewicz, pani Ewa Tuszakowska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
pan Andrzej Łoś (Marszałek Województwa Dolnośląskiego),
pan Rafał Bubnicki (Dyrektor Wydziału Kultury),
pani Dominika Kubicz-Wichłacz, pani Karolina Dulas

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
prof. Jacek Szewczyk (JM Rektor)
pani Anna Czajka

DWSSP Asesor
pani prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka-Bokun (JM Rektor)
pan dr Maciej Bokun (Kanclerz)
pani Monika Marchewka

Wrocławskie Centrum SPA sp. z o. o.
pan Paweł Skrzywanek (Dyrektor)
pani Ewa żurawska (Dyrektor ds. Handlowych)

Teatr Lalek
pan Aleksander Maksymiak (Dyrektor)
pani Anna Hejno
pan Piotr Jacyk

Opera Dolnośląska
pani Ewa Michnik (Dyrektor)
pani Anna Leniart

Miejska Biblioteka Publiczna
pan Andrzej Ociepa (Dyrektor MBP)
pani Anna Janus (Kierownik Mediateki)

Fundacja „Samorządność i Demokracja”
Zarząd Fundacji, pani Stanisława Grzegorczyk

Teatr Polski
pan Krzysztof Mieszkowski (Dyrektor Naczelny i Artystyczny)
pan Robert Gawłowski (Z-ca Dyrektora Naczelnego)

Hotel Monopol
pan Wiesław Likus (Właściciel)
pan Tadeusz Szymczak (Dyrektor)

Agencja Ochrony „Juwentus”
pan Tomasz Górski (Dyrktor Regionalny)
pan Bartosz Bielecki (Dyrektor Regionalny Działu Handlowego)
pan Ryszard Tetelewski (Dyrektor Regionalny Działu Ochrony)

Klub Fuzon
pan Krzysztof Grzymała (Właściciel)
pani Anna Osiak

euroAWK
pani Krystyna Dec

Pracownia Propagandy Parejo!
pan Mirosław Parejko (Właściciel)

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Straż Pożarna we Wrocławiu

Szczególne podziękowania składamy firmie P.P.M. Jaka za nieustające zaangażowanie i pomoc, bez których nie mogłaby się odbyć żadna z edycji SURVIVALU.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności