Katalog

Wydawca katalogu
ART TRANSPARENT. Fundacja Sztuki Współczesnej

Redakcja
Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk

Korekta
Ewa Halawa

Autorzy tekstów
Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Adrianna Prodeus, Inga Leśniewska, Daniel Brożek

Tłumaczenia
Karol Waniek

Projekt graficzny, skład i DTP
Łukasz Paluch, AnoMalia artstudio
www.anomalia.pl

Fotografie
Katarzyna Kondratczyk, Łukasz Paluch, fotokolektyw, www.fotokolektyw.pl

Druk
CPP Speed Sp. z o.o., Wrocław, ul. Braniborska 70

Copyright
ART TRANSPARENT. Fundacja Sztuki Współczesnej

ISBN 978-83-926272-9-6 / 978-83-60520-28-4

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności