Mapa przeglądu

parter / ground floor

1
Adam Pluciński
Entrance
instalacja / installation

2
Patrycja Dąbrowska
Bez tytułu / Untitled
instalacja / installation

3
Andrzej Sobiepan
Bez tytułu / Untitled
instalacja dźwiękowa / sound installation

 

piętro III / 3th floor

4
Tomasz Bajer
Correction on the Wall Street
wydruk cyfrowy / digital print

5
Katarzyna Bura, Piotr Łakomy
Bez tytułu / Untitled
instalacja / installation

6
Maja Wolińska
Przypomnij sobie / Remember
instalacja dźwiękowa z projekcją / sound installation with a projection

7
Piotr Kmita
World..lock
instalacja / installation

8
Stephan Bosse
The Victims of Symbolic Destruction
instalacja / installation

9
Michał Smandek
Black Escape
instalacja / installation

10
Dorota Nieznalska
Bez tytułu / Untitled
wideo, instalacja dźwiękowa / video, sound installation

11
Paweł Stasiewicz
Instrukcja obsługi przed końcem świata / Instruction Manual Before the End of the World
projekcja wideo / video projection

12
Grzegorz Łoznikow
Serce bunkra / The Heart of the Bunker
instalacja dźwiękowa / sound installation

13
Dorota Nieznalska
Zbrodnia / Crime
instalacja / installation

14
Janusz Łukowicz
Bez tytułu / Untitled
instalacja / installation

15
Wojtek Kucharczyk
Dobly Southround
instalacja dźwiękowa na dwa niezależne kanały stereo / sound installation for two independent stereo channels

16
Karolina Szymanowska, Damian Maciejewski
Fi
instalacja, model / installation, model

 

piętro IV / 4th floor

17
Jens Kloppmann
Bullet Holes
instalacja / installation

18
Szymon Kobylarz
Improwizowany bunkier / Makeshift Bunker
instalacja / installation

19
Dominik Stanisławski
Bez tytułu / Untitled
wideo-instalacja / video-installation

20
Katarzyna Włodarczyk
Atrapa / Dummy
instalacja / installation

21
Paweł Kowzan
Wyobraź sobie… / Imagine…
wideo-instalacja / video-installation

22
i inni (Andrzej Urbański & Mira Boczniowicz)
Fuga 1:1 / 1:1 Fugue
wideo, instalacja dźwiękowa / video, sound installation

23
Piotr Macha
1933
projekcja / projection

24
Monika Aleksandrowicz
Labirynt / Labirynth
instalacja / installation

25
Wojciech Pukocz
Cykliczna zmienność niepowodzeń / Cyclical Changes of Bad Luck
instalacja / installation

26
Aleksandra Sojak-Borodo
Na zapas / In Case
instalacja, akcja / installation, action

27
Andrew Binkley
Aftershock
Instalacja, dokumentacja / installation, documentation

28
Paulina Daniluk
Sweet Nightmares
malarstwo / painting

29
Marcin Fajfruk
EXIT
instalacja, dokumentacja / installation, documentation

30
Dominika Łabądź
1. Peryskop / Periscope
2. Kompozycja pozioma nieograniczona / strumień światła / Unlimited Horizontal Composition / Stream of Light
instalacja, dokumentacja / installation, documentation

31
Dy Tagowska
Druga płeć / Second Sexx
instalacja, dokumentacja / installation, documentation

32
Benedikt Dichgans
Elevator II
wideo-instalacja / video-installation

33
Nicole Wassall
Bird in a Cage
wideo-instalacja / video-installation

34
Rafał Górczyński
Forma cykliczna / Cyclical Form
instalacja / installation

35
Piotr Kmita
Wszędzie / Everywhere
instalacja, dokumentacja / installation, documentation

36
Paweł Prusaczyk
1942 – 2010 – 2078
obiekt / object

37
Marcin Mierzicki
Azyl / Refuge
instalacja / installation

 

projekty rozproszone / scattered projects

Jerzy Kosałka
Obecność / Presence
instalacja / installation

Andrew Binkley
Living Treasures
instalacja interaktywna / interactive installation

Paweł Jarodzki
Pełzająca zbrodnia / Creeping Crime
szablon / template

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności