Katalog

Wydawca katalogu
ART TRANSPARENT Fundacja Sztuki Współczesnej

Redakcja
Michał Bieniek

Autorzy tekstów
Michał Bieniek, Marcin Drabek, Joanna Erbel, Anna Kołodziejczyk, Magdalena Zięba

Korekta
Wiktoria Bieżuńska

Tłumaczenia
Karol Waniek

Projekt graficzny, skład i DTP
Łukasz Paluch, AnoMalia artstudio
www.anomalia.pl

Projekt mapy Przeglądu
Marcin Siehankiewicz

Fotografie
Justyna Fedec, Peter Kreibich, Łukasz Paluch, Magdalena Szady

Druk
CPP SPEED Sp. z o.o.
www.drukarniaspeed.pl

Copyright
ART TRANSPARENT Fundacja Sztuki Współczesnej

ISBN 978-83-926272-3-4

Nakład
500 szt.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności