Capital for Capitol

Artists Lisa Bootz
Genre Druk   Students works
Edition Survival 16

SEKCJA STUDENCKA
Muthesius Kunsthochschule in Kiel, Lehrgebiet Freie Kunst
Muthesius University of Fine Arts and Design in Kiel, Faculty of Fine Arts
praca wykonana pod opieką Piotra Nathana

 

„Siedem lat studiów artystycznych pozostawia  olbrzymie liczby prac, ale prawie żadnego  kapitału. Tylko nieliczni kupują sztukę,  natomiast wielu wskazuje jedynie na dzieła  sztuki, które »kupiliby«. Moja sztuka jako mój  kapitał? Może mieszkańcy Wrocławia z większym  zapałem oddają się zakupom?! Kupujcie  sztukę! Odważcie się! Do it! Mój katalog pokazuje  część moich prac”.
L.B.

 

fot. Wojciech Chrubasik