Correction on the Wall Street

Artists Tomasz Bajer
Edition Survival 8

Praca Tomasza Bajera wiązała się z istotnymi dla SURVIALU 8 tropami dotyczącymi ekonomicznej sytuacji współczesnej sztuki. Odniosła się do zależności zachodzących pomiędzy sztuką i wolnym rynkiem. Była jednocześnie, w jakiejś mierze, komentarzem do wysuwanych podczas Kongresu Kultury Polskiej postulatów finansowania kultury na ściśle komercyjnych zasadach. Warto też dodać, że propozycja Bajera – atrapa naśladująca wygląd parkietu giełdy na Wall Street – została ze względów finansowych zaprezentowana jedynie w formie dokumentacji (wydruk cyfrowy). W centralnym miejscu niezrealizowanego obiektu, na ekranie wyświetlającym bieżące kursy akcji, znalazła się data rozpoczęcia Przeglądu – przez wiele miesięcy zaledwie umowna ze względu na brak środków finansowych na realizację ósmej edycji SURVIVALU.

 

fot. Katarzyna Kondratczyk

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy