Crack

Artists Norbert Delman
Genre Installation
Edition Survival 16

Instytucja banku utożsamiana jest zwykle z pojęciem stabilności i bezpieczeństwa. W przypadku pałacu Wallenberg-Pachalych (byłej siedzibie Commerzbanku) owe idee znajdują swoje odzwierciedlenie w architekturze: solidnej i majestatycznej. Pęknięcie na kolumnie fasady budynku – rysa na symbolicznej podstawie poważnej instytucji finansowej – budzi niepokój i unaocznia kruchość istniejącego porządku.

 

fot. Małgorzata Kujda

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy