Partners

We would like to thank the following persons and institutions who helped to organise the 12th SURVIVAL Art Review:

Miasto Wrocław
Prezydent Miasta Wrocławia, Pan Rafał Dutkiewicz;
Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, Pan Jarosław Broda

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pani Małgorzata Omilanowska;
Dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Pani Hanna Wroblewska

JP Weber sp. z o.o.
Pani Małgorzata Kosieradzka

Muzeum Wspołczesne Wrocław, Pan Robert Losiak, Pani Anna Czajka, Pani Monika Byczek, Pan Grzegorz Gorny, Pani Karolina Bieniek, Pani Paulina Maloy, Pani Katarzyna Młyńczak-Sachs

Volunteers
Daria Borowska, Katarzyna Szymańska, Maria Kotova, Karolina Frączyk, Barbara Pigoń, Adrian Kaczmarczyk, Brendan James Daniel, Michał Kalenik, Ewa Łukasiewicz, Michał Jadczyk

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy