Partners

We would like to thank the following persons and institutions who helped to organise the 12th SURVIVAL Art Review:

Miasto Wrocław
Prezydent Miasta Wrocławia, Pan Rafał Dutkiewicz;
Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, Pan Jarosław Broda

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pani Małgorzata Omilanowska;
Dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Pani Hanna Wroblewska

JP Weber sp. z o.o.
Pani Małgorzata Kosieradzka

Muzeum Wspołczesne Wrocław, Pan Robert Losiak, Pani Anna Czajka, Pani Monika Byczek, Pan Grzegorz Gorny, Pani Karolina Bieniek, Pani Paulina Maloy, Pani Katarzyna Młyńczak-Sachs

Volunteers
Daria Borowska, Katarzyna Szymańska, Maria Kotova, Karolina Frączyk, Barbara Pigoń, Adrian Kaczmarczyk, Brendan James Daniel, Michał Kalenik, Ewa Łukasiewicz, Michał Jadczyk