Map of the review

1 Yauheniya Ahafonava, Aliaksandr Litvinau
Następna część / The Next Part
obiekt, audio / object, audio

2 Mariusz Kosiba
Obraz moralności /Picture of Morality
obiekt / object

3 → program / programme
Matej Frank, Jakub Frank
Air Conditions: na pionowe struny i poziome organy / Air Conditions: for Vertical Strings and Horizontal Organs
instalacja dźwiękowa / sound installation
kurator / curator: Daniel Brożek

4 → program / programme
Monika Konieczna
Nie mówię nikomu o łuczniczce / I Keep Quiet About the Archer
performans/ performance

5 Ewelina Turkot
Dyscyplina / Discipline
obiekt / object

6 Dy Tagowska
Polski Złodziej / Der polnische Dieb / Polish Thief
instalacja multimedialna / multimedia installation

7 Katarzyna Łyszkowska
Polyaki zhivut zdes / Tu mieszkają Polacy / Poles Live Here
instalacja tekstowa / text installation
kurator / curator: Dy Tagowska

8 Jan Mioduszewski
Zmieciemy ślady niemieckiego panowania na Śląsku / We Shall Erase the Traces of German Rule in Silesia
obiekt / object
kurator / curator: Dy Tagowska

9 Katarzyna Łyszkowska
Prusy / Prussia
obiekt /object
kurator / curator: Dy Tagowska

10 Aleksandra Sojak-Borodo
Skarby / Treasures
instalacja tekstowa / text installation
kurator / curator: Dy Tagowska

11 Karolina Szymanowska
won von
obiekt tekstowy / textual object
kurator / curator: Dy Tagowska

12 Olaf Brzeski
Rzeźba zjedzona przez ślimaka / Sculpture Eaten by a Snail
rzeźba/ sculpture
kurator / curator: Dy Tagowska

13 Karina Marusińska
Zabezpieczenie / Protection
instalacja / installation
kurator / curator: Dy Tagowska

14 Bartosz Kokosiński
Co twoje to moje, co moje to nie rusz! / What’s Yours Is Mine, What’s Mine You Shouldn’t Touch!
obiekt / object
kurator / curator: Dy Tagowska

15 Bartosz Kokosiński
Kaolin – glinka porcelanowa / Kaolin – Porcelain Clay
obiekt / object
kurator / curator: Dy Tagowska

16 Magda Grzybowska
Dobytek / Belongings
wideo, obiekt / video, object
kurator / curator: Dy Tagowska

17 Paweł Romańczuk
Ależ proszę, Harry / Go Ahead, Harry
rzeźba dźwiękowa / sound sculpture
kurator / curator: Daniel Brożek

18 Ryszard Górecki
Falsy / Fakes
olej na płótnie/ oil on canvas

19 → program / programme
Aleksandra Kozioł, Suavas Lewy
Przepraszam / I’m Sorry
performans / performance

20 Maja Wolińska
Spacer z psem / Walking the Dog
instalacja wideo / video installation

21 Konrad Juściński
Miejsce bezpieczne / Safe Place
instalacja / installation

22 Mira Boczniowicz
Dyskretny urok zła / Discrete Charm of the Evil
instalacja / installation

23 Maciej Bączyk
333 00 (trzy trójki i dwa zera) / 333 00 (Triple Threes and Double Zeroes)
animacja / animation

24 Tomasz Domański
List gończy / Arrest Warrant
obiekt / object

25 Kornelia Dzikowska
Działanie wyznaczające / Defining Actions
instalacja / installation

26 Łukasz Gierlak, Klaudia Zawada
Kącik dziecięcy / Children’s Playground
instalacja / installation

27 Martynka Wawrzyniak
Ketchup
wideo, dokumentacja performansu / video, performance documentation

28 Monika Smyła
współpraca scenograficzna / scenography in cooperation with: Marcel Sławiński, Katarzyna Sobańska
Osadzeni / Inmates
instalacja / installation

29 Internowani / Internees
ze zbiorów prof. Grzegorza Zyndwalewicza / collection Prof. Grzegorz Zyndwalewicz
Sekcja prezentująca prace artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu (dawniej PWSSP), wykonanych w więzieniu podczas internowania. / Presentation of works by artists connected with the Academy of Fine Arts in Wrocław (previously: the State Higher School of Fine Arts), which were made during their internment in prison.

30 Miłosz Wnukowski
Nocny złodziej / Night Thief
object / object

31 Adam Martyniak
Bez tytułu / Untitled
obiekt / object

32 Katarzyna Malejka
Hoker / Bar Stool
instalacja / installation

33 Ewa Zwarycz
Cel / Target
obiekt / object

34 Paweł Szroniak
Praktyki przestrzenne / Spatial Practices
instalacja dźwiękowa / sound installation

35 Kamila Wolszczak
Nie podsłu____ / No Eavesdropping
instalacja / installation

36 Anna Kołodziejczyk
Załamanie / Collapse
obiekt / object

37 Joanna Domżalska,
Liliana Piskorska
Nie zabijaj / Thou Shalt Not Kill
instalacja / installation

38 → program / programme
Martyna Izabela Woźnica
Dehumanizacja / Dehumanisation
performans / performance

39 Kasper Lecnim, Irmina Rusicka
1000PLN
instalacja / installation

40 Przemysław Paliwoda
Kraty / Bars
instalacja / installation

41 Grzegorz Łoznikow
Pareidolia
fotografie / photographs

42 Halina Trela
Gęsty w żółcieniach, z cyklu „Realizm Wulgarny” / Thick Yellowish, from the series “Vulgar Realism”
olej na płótnie / oil on canvas

43 Piotr Kmita
138 000 000
obiekt / object

44 Tomasz Bajer
Black Legal Hole
instalacja / installation

45 Jacek Zachodny
Wstęp zabroniony / No Entry
wideo / video

46 Magdalena Kotkowska
Pluton / Platoon
obiekt / object

47 Mariusz Maślanka, Barbara Żłobińska
Crowd Control
instalacja / installation

48 → program / programme
Ewelina Jarosz, Małgorzata Micuła, Iga Farnholz, Magdalena Niziołek
Cenzura na cenzurowanym / Censorship in the Public Eye
artyści / artists: David Czerny, Peter Fuss, The Krasnals, Tomasz Opania, Liliana Piskorkska + Martyna Tokarska, Wojtek Pukocz, Piotr Uklański, Krzysztof Wałaszek, Alina Żemojdzin
kurator / curator: Anna Markowska

49 Piotr Kmita
Vae Victis
olej na płótnie / oil on canvas

50 Kamil Moskowczenko
Gabinet identyfikacji / Identification Office
instalacja / installation

51 Martyna Zaradkiewicz
28
instalacja / installation

52 Paweł Marcinek,
Aleksandra Szulimowska
Aporia
instalacja / installation

53 Natalia Wiśniewska
066 / AŚ / ’94
obiekt / object

54 Jakub Słomkowski
Spowiedź niemożliwa / Impossible Confession
instalacja audio / audio installation

55 Zdzisław Nitka
Porzucone obrazy, z cyklu „Malarz, księżyc i policja” / Abandoned Pictures, from the series “The Painter, the Moon and the Police”
olej na płótnie / oil on canvas

56 Ivan Moudov
14’13 Minutes Priority
wideo / video

57 Łukasz Gierlak, Klaudia Zawada
Przestrzeń rzeczy zabronionych / Space of Prohibited Things
instalacja / installation

58 Aleka Polis
Prekariusze wszystkich krajów łączcie się! / Precarious Workers of the World, Unite!
wideo / video

59 Jerzy Kosałka
PREZENT, z serii Graffiti exclusive / PRESENT, from the series Graffiti Exclusive
instalacja wideo / video installation

60 Monika Nowak
Pioneer X
instalacja wideo / video installation

61 Maks Cieślak
Starego fura / Old Man’s Ride
wideo / video

62 Ewa Axelrad
Anomalia / Schwyt / Anomaly / Grab
obiekt / object
kurator / curator: Krystian Truth Czaplicki

63 Robert Piotrowicz
PROMETEUL IV
instalacja dźwiękowa / sound installation
kurator / curator: Daniel Brożek

64 Michał Mejnartowicz
Obiekt / Object
instalacja/ installation

65 Adam Abel
Głośniej / Louder
instalacja multimedialna /
multimedia installation

66 Paweł Kulczyński
Enhanced Listening Techniques
instalacja dźwiękowa / sound installation
kurator / curator: Daniel Brożek

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy