Catalog

Publisher of the catalogue
Art Transparent
Fundacja Sztuki Współczesnej
ul. Ofiar Oświęcimskich ½, 50-069 Wrocławiu
fundacja@arttransparent.org
www.arttransparent.org

Editing
Anna Kołodziejczyk, Anna Stec

Authors of texts
Daniel Brożek, Joanna Gul, Anna Kołodziejczyk, Robert Losiak, Anna Stec, Sławomir Wieczorek

Authors of works descriptions
Anna Stec, Anna Kołodziejczyk, Daniel Brożek, Maciej Bączyk, Adam Martyniak

Proofreading
Aleksandra Zoń

Translation
Karol Waniek, Agnieszka Kutrowska, Agnieszka Zerka

Design
Łukasz Paluch, AnoMalia art studio
www.anomalia.pl

Photographs
Małgorzata Kujda, Peter Kreibich

Image editing, print preparation
Peter Kreibich

Typeface used in the catalogue
Swift, Neue Haas Grotesque

Paper
Munken Lynx Rough, Munken Pure Rough

Print
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak
www.mos.pl

Copyright
© Art Transparent
Fundacja Sztuki Współczesnej  2016

ISBN 978-83-940714-4-8

Circulation
600 copies

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy