map of the review

01
Irmina Rusicka, Kasper Lecnim
Jeszcze szybciej, jeszcze wyżej, jeszcze mocniej / Even Faster, Even Higher, Even Stronger
2019, wideo, performans / video, performance

02
Konrad Peszko
Na chwilę / For a Moment
2019, wideo / video, 1´40˝

03
Natalia Papaeva [NL]
Prożnia / Vacuum
2019, wideo / video, 5´56˝

04
Agnieszka Mastalerz
H (rekonstrukcja pozycji) / H (Reconstruction of the Position)
2018, wideo / video, 8´42˝

05
Beniamin Głuszek
Struny snu – muzyka na EEG solo / Sleep Strings – Music for Solo EEG
2019, instalacja dźwiękowa / sound installation
Scena Dźwiękowa / Sound Art Forum

06
Marta Borgosz
Patrząc–Widzieć / Looking to See
2018, malarstwo / painting

07
Aleksandra Trojanowska, Beniovska
I See You
2019, interaktywna instalacja bioaudiowizualna / interactive bioaudiovisual installation
Scena Dźwiękowa / Sound Art Forum

08
Inside Job (Ula Lucińska, Michał Knychaus)
It Will Shift Again (Molting Stage)
2019, instalacja / installation

09
Zofia Pałucha
Breaking Down Ideological and Social Barriers, Death as Adornment, Wyrzuty sumienia / Pangs of Conscience, Body is a Straitjacket That Must be Escaped
2019, rysunek / drawing

10
Sil Krol [NL]
Architektura w kratkę / Checkered Architecture
2019, interwencja / intervention

11
Isabel Marcos [NL]
Miękkie pokoje / Soft Rooms
2019, instalacja / installation

12
Pracowania Sezonowa (Paweł Szeibel, Joanna Zdzienicka, Łukasz Obałek)
Aroma
2019, instalacja / installation

13
Karolina Balcer
Roszpunka / Rapunzel
2019, instalacja / installation

14
Agata Jarosławiec, Grzegorz Kumorek
Statek głupców / Ship of Fools
2019, instalacja / installation

15
Felix Müller, Johanna Eichenberg, Nikoletta Angelidou, Fathi Gasimli, Nicolas Imbert, Dylan Kerr
Symbiosis
2019, wideo / video, 2´00˝

16
Karina Marusińska
Znieczulica / Callousness
2019, obiekt, instalacja dźwiękowa / object, sound installation

17
Grupa Zapora (Berenika Pyza, Olga Skliarska, Dobrawa Deczkowska, Agnieszka Horniczan, Aleksandra Zembrowska, Kamil Pytel)
Porazol – lek na całe zło / Porazol – Panaceum to All Evil
2019, instalacja, performans / installation, performance

Paweł Kreis, Michał Michałczak
Bez tytułu / Untitled
2019, instalacja dźwiękowa / sound installation
Scena Dźwiękowa / Sound Art Forum

18
Patryk Różycki
Pokój do szukania siebie / Room for Finding Yourself
2019, instalacja performatywna / performative installation

20
Dylan Kerr
Arcze n-Athasz
2019, performans, instalacja dźwiękowa / performance, sound installation

19
Bouke Groen [NL]
Wydźwięki / Overtone
2019, performans / performance, 20´00˝
we współpracy z Chórem Kameralnym Politechniki Wrocławskiej | in collaboration with the Chamber Choir of Wrocław University of Science and Technology
Scena Dźwiękowa | Sound Art Forum

21
Horacy Muszyński
Kishonia
2018, instalacja wideo / video installation, 22´13˝

22
Jerzy Kosałka
Siodma rocznica wydobycia utajonych kamieni / The Seventh Anniversary of the Removal of Latent Stones
2019, instalacja, akcja / installation, action

23
Agata Lankamer
@promisedland_75 #comingout
2017/2019, instalacja wideo / video installation

24
Great Love Collective (Kamila Czosnyk, Jerzy Norkowski)
Ruts
2019, performans, wideo / performance, video

25
Maciej Cholewa
Ojciec opowiada o supersamie / Father Talks about the Supermarket
2018/2019, instalacja wideo / video installation, 3´51˝

26
Agata Wieczorek
Beauty Makers
2018/2019, fotografie, wideo / photography, video

27
Farnoud Fathi, Seyedbabak Modarresirohani, Amir Basij, Foroud Bayat, Babak Modarresi Rohani, Ashkan Rezvanian, Behrost Basij, Behnam Khorsandian, Armin Tajik, Amirali Monjar, Mohammad Hossein Rahmani
Immanuel
2019, instalacja VR / VR installation

28
Oleg&Kaśka
Is the New World Even Possible?
2019, instalacja / installation

29
Agnieszka Jaworek
Sanfilippo
2019, obiekt / object

30
Młode Suki (Iga Świeściak, Grażyna Monika Olszewska, Jan Baszak)
Oto wybiła godzina śmierci siurka smętnie pałętającego się w piżamce / Now Came the Hour of Death of the Winkle Gloomily Loitering in the Pyjamas
2019, performans, instalacja / performance, installation

31
Pierre Jodlowski
San Clemente
2019, instalacja wideo / video installation, 15´00˝
Scena Dźwiękowa / Sound Art Forum

32
Agata Kneć
Tremor
2019, instalacja dźwiękowa / sound installation
Scena Dźwiękowa / Sound Art Forum

33
Piotr Blajerski i PUC
PUC UNLATENT
2019, rysunki, wideo / drawings, video

34
Monika Konieczna
Kogut mojego dzieciństwa / The Rooster of my Childhood
2019, instalacja malarska / painting installation

35
N.C. Honghoon Chung, Alejandro Van Zandt-Escobar, Alperen Şahin
datastasis
2019, instalacja interaktywna / interactive installation

 

SEKCJA STUDENCKA / STUDENT SECTION

Miron Mattoszko
Było. Jest! Będzie? / It Was. It Is! Will It Be?
wideo / video, 2’00”

Alicja Saternus
Kotara / Curtain
instalacja / installation

Jakub Wojtyniak
Michałki transformacji / Apocrypha of Transformation
wideo / video, 4’42”

Elena Yarova
Maski / Masks
performans dokamerowy / performance for the camera lens, 6’17”

Jędrzej Sierpiński
Helioterapia / Heliotherapy
instalacja site-specific / site-specific installation

Daria Pyrchała
Wymazane / Erased
instalacja / installation

Urszula Madera, Emilia Dudziec
Czy w takim razie może nastąpić katastrofa? Can a Catastrophe Occur?
instalacja / installation

 

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu / The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław
kurator / curator: Wojciech Pukocz
sekcja studencka / student section

Magdalena Jaroć
Flaga / Flag
wideo dwukanałowe / two-channel video, 0’40”

Aneta Lewandowska
t/s Franken
instalacja wideo / video installation, 1’40”

Anna Kacprzak
U Maxima w Gdyni / Maxim’s in Gdynia
wideo / video, 3’00”

W ramach prezentacji zrealizowano także Live Act – muzyka i wideo na żywo, pokaz Pracowni Mediów Elektronicznych ASP Wrocław | The presentation also included the Live Act – live music and video, show of the Electronic Media Studio of the Academy of Art and Design in Wrocław (prowadzący / supervisor: prof. Wojciech Pukocz, as. / assistant: Kasper Lecnim): Anna Kacprzak, Elena Yarova, Alicja Saternus, Jakub Wojtyniak, muzyka / music: Michał Sikorski – basklarnet, elektronika / bass clarinet, electronics, Karol Graczyk – klarnet / clarinet

Wiktoria Walendzik
Życie i śmierć myszek / Life and Death of Little Mice
2016, obiekt / object

Natalia Laskowska
W kółko martwię się czymś, czego jeszcze nie widzę, a na pewno będzie to okropne / I keep worrying about something I still can’t see, but I know it will be terrible
2019, instalacja / installation

Natalia Janus-Malewska
Deska konfesjonału / The Confessional Board
instalacja / installation


Akademia Sztuki w Szczecinie / Academy of Art in Szczecin
kurator / curator: Dariusz Fodczuk
sekcja studencka / student section

Yana Bachynska
Come into my State
2016, obiekt / object

Monika Falkus
Ja jako Żydówka | Me as a Jewess
instalacja / installation

Pavlo Kazmin
Niebiańska Sotnia / The Heavenly Sotnia
instalacja / installation

kolektyw Przyjaciółki / Friends collective: Justyna Kramarz, Klaudia Prabucka
Wybory / Elections
instalacja / installation

Max Flachsenberg
Blady widok / A Pale Sight
2019, sitodruk na płytkach / screen print on plates

Sophie Fijal
Lubieżny / Salacious
2019, druk na papierze czerpanym, obiekty z silikonu / print on classic laid paper, silicone objects

Alvar Bohrmann
W prywatnych oknach / In Private Windows
2019, akwatinta, akwaforta / aquatint, etching

Jakob Leon Teran Bockhardt
Kultura zatajania / Culture of Concealment
2019, instalacja / installation

Myrtha Bohrmann
Die Welt hat keine Risse (Świat nie ma pęknięć / The World Has no Cracks)
2019, obiekt / object

Catinca Colesniuc
Szukając sensu / Looking for Meaning
2019, technika mieszana / mixed technique

David Salazar Bianchi
Richik’, achik’, k’u’ talikk’u’m (Jego sen, sen, jest ukryty / His Dream, Dream, Is Hidden)
2019, kredka, papier / colour pencil, paper

Christian Ann
Die Aussiedelung der Schweine (Wysiedlenie świń / Deportation of Pigs)
2019, instalacja / installation

 

Muthesius Kunsthochschule, Kilonia / Muthesius University of Fine Arts and Design in Kiel
kurator / curator: Piotr Nathan
sekcja studencka / student section

Justin Baer
Pociąg widmo / Ghost Train
2019, technika mieszana na drewnie / mixed technique on wood

Ruslan Barsegian
Kayseri Palace Hotel
2019, technika mieszana / mixed technique

Sára Petrichova
Studna
2019, olej, płótno / oil, canvas

Lea Schöning
Czego nie widzisz? / What Do You Not See?
2019, akwarela / watercolour

Christian Horia Tanase
Covering Lines
2019, 3 obiekty książkowe, rysunki cyfrowe / three book objects, digital drawings

Grigory Skrylev
Kreislauf (Cykl / Cycle)
2019, akryl na ścianie / acrylic on the wall

Anna Ruscher
Ungesehen (Niewidzialny / Invisible)
2019, rozkrojony karton / cut cardboard

Rebecca Popken
In memory of
2019, instalacja z kollagrafii, praca ścienna / collagraph installation on the wall

Florian Grebert
Matrjoschka Ballett (Balet matrioszek / Matryoshka Ballet)
2019, instalacja przestrzenna, techniki różne / spatial installation, various techniques

Claudia Gaedoc
Oszukiwanie zamków przez zmianę kluczy / Tricking the Locks by Changing the Keys
2019, kredka na papierze, pisaki oraz sucha igła na metalu / crayon on paper, markers, dry needle on metal

In Jung
Das Vorwartsspiel-Set (Zestaw do gry „Naprzod” / “Forward” Game Set)
2019, instalacja przestrzenna, wideo / spatial installation, video, 4’8”

Ramona Kortyka
Mememorieze
2019, wideo / video, 4’10”

Maatin Rufus Lem
Fragmentacja kontekstu / Fragmentation of Context
2019, akryl, płótno / acrylic, canvas

Lisa Nowroth
undone
2019, maszynopis, taśma korekcyjna / typescript, corrective tape

Kaya Waldhausen
Szkic osobisty: plecak / Personal Blueprint: Backpack
2019, linodruk / linocut print

Chang Wu
OxxxeTxxxl
2019, olej, płótno / oil, canvas

Alexei Vesselov
Dyr ohne Titel (Dyr bez tytułu / Dyr untitled)
2019, litografia i drzeworyt / litography and block printing

Liza Überall
Regenwald ist Lunge. Nutella ist Liebe (Las deszczowy to płuca. Nutella to miłość / Rainforest is the Lungs. Nutella is Love)
2019, instalacja / installation

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy