catalog

DOWNLOAD

wydawcy katalogu | publishers of the catalogue:

Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2
50-069 Wrocław
fundacja@arttransparent.org
www.arttransparent.org

redakcja | editing:
Ewa Pluta

koordynacja | coordination:
Paweł Rogowski

autorzy i autorki tekstów | authors of texts:
Michał Bieniek, Daniel Brożek, Anna Kołodziejczyk, Małgorzata Miśniakiewicz, Ewa Pluta, Wojciech Pukocz

korekta | proofreading:
Anna Gądek

tłumaczenie | translation:
Karol Waniek

projekt graficzny | design:
Łukasz Paluch, AnoMalia art studio

fotografie | photographs:
Małgorzata Kujda

katalog złożony krojem pisma | typeface used in the catalogue:
Gt Sectra, Druk Text, Simplon


© Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej 2021
ISBN 978-83-960088-1-7
Publikacja sfinansowana ze środków Gminy Wrocław | This publication has been financed by the Municipality of Wrocław
www.wroclaw.pl

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy