Team

Organizers / Curators
Michał Bieniek, Przemek Pintal

Production
Michał Bieniek

Graphic design
Tomasz Płonka

Promotion
Anna Cygańczyk