Entrance

Artists Adam Pluciński
Genre Installation
Edition Survival 8

Praca Adama Plucińskiego „Entrance” otwierała SURVIVAL 8. Została ona pomyślana jako rodzaj barierki lub bramki – labirynt przypominający te, które porządkują kolejki podróżnych czekających na odprawę na lotniskach lub prowadzą publiczność do wielkich klasycznych muzeów (na przykład Ufizzi, Luwr). „Entrance” to praca poruszająca problem dostępności sztuki współczesnej. Instytucje kulturalne, oferujące bogaty repertuar wydarzeń, angażują się w „wychodzenie do widza” oraz promowanie i wplatanie sztuki w możliwie najszersze konteksty społeczne. Jednocześnie ambicją części artystów staje się, by ich sztuka była „szeroko dostępna”. Tytułowe wejście (bramka), będące elementem porządkującym, symbolizuje zarówno selekcję, jak i wydłużony czas docierania do celu, a więc oczekiwanie. Moment przekraczania tego wejścia może z kolei sprowokować pytanie o popularność sztuki współczesnej – czy jest ona rzeczywiście pożądanym „towarem” wartym oczekiwania? „Entrance” było jedną z prac zaprezentowanych jedynie w formie dokumentacji. Plansze zaprojektowane przez Jacka Pawlikowskiego zostały wyeksponowane w niszach portyku Schronu.

 

fot. Katarzyna Kondratczyk

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy