EXIT

Praca Marcina Fajfruka „Exit”, kolejna z serii pokazanych jedynie w formie dokumentacji, odnosiła się do pierwot­nego przeznaczenia Schronu Strzegomskiego – budynku obiecującego przetrwanie. Schron można potraktować jako bramę lub portal, przez który wychodzi się z sytuacji zagro­żenia. Stąd prosty, ale bardzo adekwatny pomysł artysty, polegający na umieszczeniu na dachu budynku napisu „EXIT”, którym znakuje się drogi ewakuacyjne.

 

fot. Justyna Fedec (1), Katarzyna Kondratczyk (2)

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy