How to Serve a Chilled Productivity

SEKCJA STUDENCKA
Muthesius Kunsthochschule in Kiel, Lehrgebiet Freie Kunst
Muthesius University of Fine Arts and Design in Kiel, Faculty of Fine Arts
praca wykonana pod opieką Piotra Nathana

 

„Kapitał jest złośliwym duchem sztuki. Pojawiają  się pytania: jaką wartość ma sztuka?  Ile dobra sztuka jest warta? Czy „żyć sztuką”  oznacza również żyć ze sztuki? Artyści pytają  się wzajemnie: dla kogo my to robimy? Czy  twórczość artystyczna podlega kapitalizacji?  Czy ukierunkowanie na warunki rynkowe jest  tylko rozsądkiem, czy już zdradą? Myśliciele  chcieliby się dowiedzieć: do kogo ma należeć  sztuka? Co właściwie nabywca robi z inwestycją,  jaką jest sztuka? W którym momencie  popadają w konflikt ochrona i publiczne  udostępnianie sztuki? Moje wrażenie: duchy  nie są zbyt rozmowne”.
Ch.K.

 

fot. Wojciech Chrubasik

 

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy