Ketchup

Artists Martynka Wawrzyniak
Genre Video
Edition Survival 13

Martynka Wawrzyniak pochodzi z Polski. Od lat mieszka i pracuje w Nowym Jorku. W swych pracach często podejmuje temat idyllicznej krainy dzieciństwa; zastanawia się także nad tym, ile z dziecka pozostaje w naturze dorosłego człowieka i na odwrót – jak świat dorosłych przenika do świata dzieci. W 2009 roku w galerii Envoy Enterprises w Nowym Jorku artystka zarejestrowała performans pt. Ketchup. Film przypomina scenę egzekucji. W stojącą pod ścianą artystkę wymierzane są strzały. Sprawcami są dzieci wyposażone w zabawkowe pistolety wypełnione ketchupem. Dobiegający spoza kadru śmiech sugeruje, że mamy do czynienia jedynie z niewinną zabawą. Jednak w miarę upływu czasu widać, że w dzieciach kumulują się złe emocje. Ta z pozoru niewinna gra zaczyna budzić przerażenie i przywołuje bardzo brutalne skojarzenia.
Podczas tegorocznej edycji SURVIVALU artystka zdecydowała się powtórzyć tę akcję, zapraszając do „zabawy” polskie dzieci. Czy w dobie globalizacji refleksja nad tym, że pociąg do okrucieństwa istnieje w każdym z nas już od najmłodszych lat, jest niezależna od szerokości geograficznej? Czy jednak z faktu, że polska edycja performansu przybrała inny, mniej brutalny kształt, można wysnuć wnioski o różnicach w wychowaniu, będących konsekwencją odmiennych warunków społeczno-ekonomiczno-geograficznych?

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy