Mantra Gif’t 2018

wizualizacja: Paweł Jan Modzelewski / MSKW INFOBRAZ; audio: Szymon Modzelewski Beatnikh

Spoty reklamowe i animacje 2D w stylu współczesnego motion designu stanowią dziś oprawę wielu festiwali i wydarzeń kulturalnych. Dynamiczna, plastyczna typografia o treści Life is capital and time is its currency („Życie jest kapitałem, a czas jego walutą”) wpisuje się w temat przewodni Przeglądu i zaciera granice między dziełem sztuki – przedmiotem wystawy a narzędziem marketingowym służącym budowaniu wizerunku marki.

 

fot. Małgorzata Kujda

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy