The Films that have Watched our Childhood (Closing Credits)

Artists Grzegorz Stefański
Genre Video
Edition Survival 15

Na czas trwania SURVIVALU jedna z sal wykładowych Audytorium zostaje zmieniona w salę kinową. Pokazywany w niej film składa się w całości z napisów końcowych wyciętych z wybranych europejskich filmów – utworów reprezentatywnych dla autorskiego kina epoki modernizmu. Napisy końcowe – przestrzeń pomiędzy fikcją filmu a rzeczywistością – oznajmiają koniec pewnej iluzji, jednocześnie dają możliwość pozostania w niej chwilę dłużej, już świadomie. W pracy Stefańskiego ten moment zostaje wydłużony – artysta stwarza iluzję niekończącego się zakończenia seansu.

W kontekście pracy sam budynek Audytorium Chemii można odczytywać jako projekcję architektonicznej i społecznej myśli, założeń, które zostały zweryfikowane przez czas jako nierealne. Dzisiaj wciąż przeżywamy koniec modernizmu, staramy się wyciągnąć wnioski i zachować wartościowe idee; zupełnie jak tuż po zakończeniu seansu filmowego. Używane od 10 lat jako magazyn Audytorium jest napisem końcowym minionej, modernistycznej epoki.

 

fot. Małgorzata Kujda

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy