The Victims of Symbolic Destruction

Artists Stephan Bosse
Genre Installation
Edition Survival 8

Stephan Bosse w swojej niezwykle interesującej pracy „The Victims of Symbolic Destruction” pokazał serię miniaturowych budynków i dzieł sztuki, które uległy zniszczeniu w związku z destruktywnym oddziaływaniem jakiegoś rodzaju ideologii. Pośród obiektów znalazł się m. in. słynny, zniszczony przez afgańskich Talibów posąg Buddy. Widz mógł także rozpoznać wieże World Trade Center oraz Mur Berliński. Każdej spośród miniatur towarzyszył opis sposobu zniszczenia oryginału. W pracy Stephana Bosse szczególnie interesujący wydaje się jednoznaczny (i jednakowy) stosunek autora do, zaprezentowanych za pośrednictwem miniatur, niszczycielskich ideologii. Bosse wylicza wybrane przez niego „ofiary”, które, będąc symbolami, uległy naporowi przemocy – tyleż realnej, co symbolicznej. Artysta nie waha się jednocześnie przed zrównaniem szaleństwa Talibów i Al-Kaidy z triumfem demokracji w Europie Środkowej – demokracji podszytej jednak dezinformacją, komercjalizmem i wprowadzającej powszechny nadzór (przez co symboliczny wymiar zburzenia muru, rozumiany powszechnie jako gest zniesienia barier i międzyludzkich podziałów, nabiera cech groteski).

fot. Justyna Fedec (1, 3), Katarzyna Kondratczyk (2, 4, 5)

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy