Toxicity

Artists Tomasz Bajer
Genre Installation
Edition Survival 12

Ingerencja w przestrzeń ogromnej sali, będącej niegdyś miejscem eksperymentów chemicznych, oblanych zaliczeń i małych studenckich odkryć, przybrała postać niemal niedostrzegalnej infekcji. TOXICITY to instalacja przywracająca rzeczywistość przestrzeni dawnego laboratorium, ale też odwołująca się do odkryć technologii żywności, rządzących naszymi organizmami w sposób niewidzialny. Na szybach oddzielających od siebie poszczególne stanowiska laboratoryjne Bajer umieścił nazwy powszechnie stosowanych syntetycznych dodatków do żywności. Wszystkie one są substancjami szkodliwymi, które jednak na trwale zaistniały w przemyśle spożywczym – ich ilość jest zatrważająca, a przecież te, które zostały umieszczone w dawnym budynku Instytutu Farmacji to tylko nieliczne ze stosowanych w biotechnologicznym przemyśle. Prostota białej typografii użytej w napisach sprawiła, że zlały się one z otoczeniem, stając się jego integralnym elementem. Zupełnie jak chemikalia będące nieodłączną częścią toksycznych miast współczesności.

> Magdalena Zięba

 

fot. Justyna Fedec

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy