Venus

Artists Magdalena Lazar
Genre Video
Edition Survival 16

Praca Magdaleny Lazar została zainspirowana działalnością Jacque’a Fresco – amerykańskiego futurysty i społecznego projektanta, który opowiadał się za globalnym wdrożeniem tzw. gospodarki opartej na zasobach – systemu społeczno-gospodarczego, w którym system monetarny miałby zostać zastąpiony równym i trwałym dostępem do zasobów. Swoje idee Fresco rozwijał m.in. w Projekcie Venus – organizacji założonej w 1975 roku, której celem jest poprawa warunków bytowania społeczeństwa. W pracy pt. Venus Magdalena Lazar snuje oniryczną wizję o utopijnym świecie, w którym nie istnieje pieniądz. Hipnotyzująca animacja wciąga widza w rzeczywistość odległą, z perspektywy naszych czasów wydawałoby się nierealną, szczególnie w odniesieniu do popularnych w ostatnich latach aplikacji, które posługując się sloganem „dzielenia się” i altruistyczną narracją marketingową, w rzeczywistości wykorzystują ekonomię konsumpcji i strategie wyzysku.

 

fot. Małgorzata Kujda

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy