Vs

Usytuowana na tyłach trybun stadionu „Oławka” instalacja Pawła Modzelewskiego Vs podejmowała temat jednego z najbardziej palących problemów polskiego sportu – kultury kibicowania. Na trawie między rozrzuconymi szalikami w barwach rozmaitych drużyn leżały porzucone kije baseballowe, sugerujące że miejsce to wcześniej stało się świadkiem kibolskiej ustawki. Z punktu, w którym położona była praca Modzelewskiego, nie widać płyty boiska – uczestnicy domniemanego brutalnego spektaklu, bardziej niż zainteresowaniem grą zawodników, kierowali się więc żądzą krwi. Klubowe barwy Modzelewskiego jawią się jedynie jako środek do odróżnienia „swoich” od „obcych”; kibic przestaje być widzem piłkarskiego widowiska, a staje się bohaterem nieformalnego wydarzenia mu towarzyszącego – napędzanego prymitywną, bezmyślną energią, nie tylko niezgodnego ze sportowym duchem, ale wręcz zupełnie mu przeczącego.

> Kuba Żary

 

fot. Justyna Fedec

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy