Głośniej

Autorzy Adam Abel
Gatunek Instalacja
Edycja Survival 13

Głośniej to praca interaktywna, reagująca na krzyk odbiorcy. Pod wpływem zwiększania poziomu głośności chmura punktów unosi się w gorę ekranu, formując zarysy liter. Odpowiednio głośny i długi krzyk utrzymuje chmurę na maksymalnej wysokości. Przewlekły i nieprzerwany dźwięk pozwala na formowanie się kolejnych liter składających się na całość ukrytego komunikatu.
Instalację można odczytywać dwojako: z jednej strony praca traktuje o kruchym prawie jednostki do nieskrępowanych zachowań (np. krzyku), rozumianych jako swoboda wyrażania siebie, jednak niewskazanych w przestrzeni publicznej. Korzystanie z tego prawa staje się wykroczeniem, gdy łamie ono granicę ustalonego porządku publicznego. Z drugiej strony praca przypomina o naturalnej potrzebie człowieka do wyładowywania negatywnych pokładów emocji, złości i frustracji, które skrywane przez dłuższy czas mogą ostatecznie prowadzić jednostkę do załamania psychicznego i agresywnych zachowań.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności