Granice możliwości

Autorzy Magdalena Mądra
Gatunek Dźwięk   Instalacja
Edycja Survival 20
  • dźwiękowa instalacja kinetyczna
  • 2022

Zużyte kartony i urządzenia po zaspokojeniu potrzeb i pożądań to efekt wycieńczającej ekonomii nieefektywności, usiłowań nieustannych i nieskutecznych. Obieg będący odpadem kapitalistycznej logiki wydajności przeczy jakiejkolwiek produktywności. Wkraczając w porządek maszyn, znajdujemy przestrzeń czystego funkcjonowania, układ pragnienia, na którego analizie skupili się Deleuze i Guattari: Pragnienie i obiekt są jednym i tym samym, tworzą maszynę jako maszynę maszyny. Pragnienie jest maszyną, obiekt pragnienia to kolejna podłączona do niego maszyna. Zarysowując projekt materialistycznej psychiatrii skupionej na relacji między pożądaniem a wytwarzaniem, badacze dostarczają narzędzi pozwalających zrozumieć powiązanie chorób psychicznych i formacji społecznych. Jedyną możliwością wyjścia z układu jest zmęczenie i zniszczenie na tyle silne, że wypada się z połączenia, ulega się deterioryzacji (D&G). Stan ten przypomina sen, o którym Jonathan Crary pisał w kontekście późnego kapitalizmu, że jest bezużyteczny i zasadniczo pasywny, generujący niepoliczalne straty czasu produkcji, obiegu i konsumpcji dóbr spoczynku, który zawsze będzie kolidował z interesami świata 24/7. Akt kuratorstwa zniszczeń (termin: Caitlin DeSilvey), niedopuszczenia do głosu materialności obiektów wbrew ich konserwacji, ale przyłożenia ręki do ich anihilacji, rezonuje w przestrzeni zwielokrotnionym brzmieniem samodestrukcyjnej pracy wypełnionego pustką pomnika, wstającego po wielekroć w geście przebłagania za jego wznoszenie.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności