Kraty

Krata – ażurowe zamknięcie otworu (wejściowego, okiennego) lub rodzaj ogrodzenia konkretnej przestrzeni wewnątrz lub na zewnątrz budowli. Kraty mają na celu m.in. utrudnienie dostępu osobom niepożądanym.
W swojej instalacji Przemysław Paliwoda odgradza przestrzeń pomieszczenia za pomocą formy ułożonej na kształt kraty z tekstów Arystotelesa. Obszar idei, podobnie jak solidna krata, może stanowić ograniczenie wyznaczające terytorium, po  którym ktoś się porusza, lub regulujące, jak ten ktoś poruszać się powinien. Praca Paliwody wskazuje na pewną dwuznaczność w rozumieniu idei,  które z jednej strony mogą ograniczać i wyznaczać sztywne ramy myślenia, a z drugiej otwierać nowe furtki i umożliwiać rozwój umysłu.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności