Następna część

W wejściu do budynku dawnych Koszar Oddziałów Prewencji Policji wisi zegar,  którego tarcza znajduje się za kratami. Wzmocniony odgłos tykania uporczywie przypomina nam o upływie czasu.
Przestrzeń i czas są nam z góry dane, nie możemy istnieć poza nimi. Czas nigdy się nie zatrzymuje, a zdarzenia,  które w nim następują są nieodwołalne. Przestrzeń z kolei ma trzy wymiary: długość, szerokość i wysokość. Przynajmniej z pozoru można ją przerwać, podzielić lub ograniczyć. Za nie które „czyny zabronione” prawo przewiduje ograniczenie przestrzeni. Polskie prawo, szczęśliwie nie przewidując kary śmierci, nie może jednak pozbawić skazańca czasu.