Patrząc–Widzieć

Autorzy Marta Borgosz
Gatunek Malarstwo
Edycja Survival 17

[…] W odmienny sposób temat prezentowania siebie we własnej sztuce podejmuje Marta Borgosz, która w tryptyku Patrząc–Widzieć z cyklu Zawody tworzy swój zmultiplikowany autoportret. Szereg monumentalnych pływaczek – każda w socrealistycznym stylu przedstawiająca artystkę – umieszczony w szatni naprzeciw basenu w nawiązaniu do postaci Guttmanna stanowi o zmaganiach o fizyczną sprawność i doskonałość. Odczytana przez pryzmat oporu wobec wywieranej na kobiety presji piękna i seksualnej atrakcyjności praca kwestionuje stereotypowe relacje pomiędzy płcią a sprawnością i sprawczością. Ten powrót do problematyki analizowanej w pierwszej na wystawie pracy wyznacza podwaliny budowanej tu opowieści, w której splatają się intymne wyznania z geopolitycznymi i historycznymi narracjami. […]

Małgorzata Miśniakiewicz, Utajone, [w:] Przegląd Sztuki SURVIVAL 17. Katalog, Wrocław 2019, s. 42.

 

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności