Pokój do szukania siebie

[…] Do stawiania pytań, szukania siebie i introspekcji w swojej instalacji nawołuje Patryk Różycki, dla którego skupienie na samym sobie wyznacza sens jego działania. Tworząc rozbudowaną i misterną instalację site-specific – Pokój do szukania siebie – której centrum wyznacza niemal pusty namiot oświetlony projekcjami wideo i otoczony zdjęciami, rysunkami, graffiti, napisami i elementami rzeźby, Różycki wyraźnie podkreśla własne prawo do egocentryzmu, negując obowiązek zaangażowania czy zainteresowania kimkolwiek lub czymkolwiek innym poza nim samym. Ta dość radykalna i – z perspektywy zarówno aktualnych, jak i historycznych dyskusji o społecznej odpowiedzialności sztuki – moralnie niejednoznaczna postawa może zdaniem artysty być korzystna także dla innych. Różycki wyraził nadzieję, że jego Pokój zainspiruje widzów do podobnej autoanalizy, patrzenia na siebie i „zrozumienia własnej obcości”. Działanie takie oznacza pewną podwójność, bycia jednocześ- nie przedmiotem i podmiotem własnego oglądu, która anihilując dystans pomiędzy obserwatorem i obiektem, teoretycznie uniemożliwia ujawnienie się tła – ujęcie kontekstu samego działania. […]

Małgorzata Miśniakiewicz, Utajone, [w:] Przegląd Sztuki SURVIVAL 17. Katalog, Wrocław 2019, s. 62-63.

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności