PRÓG TO RZECZYWISTOŚĆ

Autorzy Mira Boczniowicz
Gatunek Rzeźba
Edycja Survival 12

Mira Boczniowicz stworzyła subtelną interwencję przy głównym wejściu do budynku Farmacji – kamienną płytę z ręcznie wykutym napisem A LIMEN EST REI, czyli „próg to rzeczywistość”. Płaskorzeźbę łatwo było przeoczyć jako jedną z festiwalowych prac, rozpoznając w niej przede wszystkim funkcjonalny wymiar – czyli próg będący integralnym, architektonicznym elementem budynku. Artystka zauważa, że ponowoczesna architektura często odrzuca próg, niejako zacierając granicę pomiędzy wewnętrzem i tym, co na zewnątrz. Posługując się logiką artystycznej tautologii, Boczniowicz stawia pytanie o rzeczywistą rolę progu, rozumianego jako swoisty aspekt momentu przejścia. Jako obiekt wymagający przekroczenia praca Boczniowicz zdaje się oddzielać festiwalową przestrzeń sztuki od codziennej rzeczywistości miasta. W takiej interpretacji praca stawia pytania dotyczące festiwalowych postulatów o integrującej roli sztuki w przestrzeni publicznej i idei miasta jako miejsca artystyczno-społecznego dialogu.

> Małgorzata Miśniakiewicz

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności